Tyska, 2019

Tyska, 2019

  • Svar 118 st.
  • Jämför med svar som inkommit under de senaste 12 månaderna (23.10.2018 - 23.10.2019):
    • » Allmän utbildning 5015 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö118 st.(Genomsnittlig svarstid 1 minuter 5 sekunder)
Verksamhetskultur 118 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 42 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 117 st.(Genomsnittlig svarstid 8 minuter 42 sekunder)
Kompetens 111 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 41 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
14
214
323
431
523
60
70
81
910
1012
110
120