Samhällslära, 1.1.2018-18.6.2019

Samhällslära, 1.1.2018-18.6.2019

  • Svar 337 st.
  • Jämförs med svar som inkommit under perioden 1.1.2018 - 18.6.2019
    • » Sammanlagt i hela tjänsten 12302 st.

Antalet personer som svarat på enkäterna

Digital verksamhetsmiljö331 st.(Genomsnittlig svarstid 0 minuter 56 sekunder)
Verksamhetskultur 330 st.(Genomsnittlig svarstid 2 minuter 21 sekunder)
Pedagogisk verksamhet 325 st.(Genomsnittlig svarstid 7 minuter 31 sekunder)
Kompetens 323 st.(Genomsnittlig svarstid 3 minuter 31 sekunder)

Rapporter för IKT-utvecklingsarbete

Allmänna rapporter

Skillnader jämfört med andra personers svarStatistiskt viktiga skillnader jämfört med de övriga svararna
Nivåer och svarsfördelningJämförelse av egna och andras svar enligt delområde

Jämfört med tidigare gånger du svarat

Skillnader jämfört med tidigare årFrämjande och förhindrande skillnader
Nivåer och svarsfördelning per årHur svaren ändrat enligt delområde på årsnivå
Antalet personer som svarat varje månad
Antal personer som svarat
1
2018
15
249
388
419
58
60
70
811
927
1017
117
121
1
2019
6
215
328
425
521
60