Engelska, 2014

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Elektroniska innehåll och inlärningsmiljöer 2.02.1

Svarens fördelning (407 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).27451315
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.27125327
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).1829152513
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.415234711
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen.-----

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (363 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda någon elektronisk inlärningsmiljö (t.ex. Moodle, Opti, Fronter).24461316
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elektroniskt studiematerial i min undervisning.17115228
Jag kan göra material som innehåller flera olika typer av medier (t.ex. bild, ljud, video).1530142614
Jag kan beakta upphovrätter när jag använder olika material från internet.314234911
Det är svårt att hitta elektroniskt material för mina läroämnen.-----