Franska, 2013

« Tillbaka

Kartläggning av kunnande: Elektronisk kommunikation

Egen svarargruppSvarare som är intresserade av utbildning
Elektronisk kommunikation 2.32.3

Svarens fördelning (66 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor).2531432
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync).3551113
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki).553465
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi). 0001783
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation. 614263222
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+).21683827

Fördelningen av svaren som gavs av dem som är intresserade av utbildning (50 personer som svarat)

Kan inteKan självKan visa studerandenKan utnyttja mångsidigt med studeranden
Jag kan använda e-post effektivt (t.ex. bifoga filer och använda distributionslistor).2541430
Jag kan använd snabbmeddelanden (t.ex. Skype, Google Talk, Lync).434584
Jag kan använda allmänna innehållsproduktionstjänster (t.ex. blogg, wiki).593164
Helt av annan åsiktDelvis av annan åsikt Varken annan eller samma åsiktDelvis av samma åsiktHelt av samma åsikt
Jag kan utnyttja elevförvaltningssystems medier vid kontakt med föräldrar, kolleger och elever (t.ex. Wilma, Helmi). 0001684
Jag kan använda elektroniska inlärningsmiljöer som verktyg vid tvåvägskommunikation. 616313116
Jag kan använda sociala nätverkstjänster (t.ex. Facebook, Twitter, Google+).24644224