Answer distribution
EnglishGeneral education
148.446.5
222.827.0
310.312.8
42.21.7
51.61.9
614.710.2

Choices for answers

  1. Tunnen alani tiedonlähteet ja käytän tietokantoja ja hakukoneita. Tunnen lähdekritiikin merkityksen. (value when calculating levels: -1.0)
  2. Käytän tietokantoja ja hakukoneita kriittisesti ja ohjaan oppijoita niiden käytössä. (value when calculating levels: 0.0)
  3. Seuraan alani tiedonlähteitä. Tunnen tietokantojen ja hakukoneiden toimintaperiaatteet ja hyödynnän tiedonlähteitä monipuolisesti. Ohjaan oppijoita kriittisen medialukutaitaidon omaksumiseen. (value when calculating levels: 1.0)
  4. Osallistun pedagogisen ja oman alani tiedon tuottamiseen ja välittämiseen. Kehitän yhteistyötä muiden organisaatioiden kanssa. (value when calculating levels: 2.0)
  5. En tunne asiaa eikä se kiinnosta minua. (value when calculating levels: -2.0)
  6. En tunne asiaa, mutta olen kiinnostunut siitä. (value when calculating levels: -2.0)