Ammatillinen, 2020

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
AmmatillinenKaikki vastaajat
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
52 %
75 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
65 %
78 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
19 %
26 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
28 %
56 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
40 %
67 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
36 %
50 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
16 %
37 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
63 %
47 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
72 %
71 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
62 %
64 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
60 %
82 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
40 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
28 %
84 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
57 %
81 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
62 %
60 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
55 %
46 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
AmmatillinenKaikki vastaajat
Taso
0-1
50
Taso
1-2
4214
Taso
2-3
4670
Taso
3-4
615