Ammatillinen, 2020

« Takaisin

Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.

Vastausten jakauma
AmmatillinenKaikki vastaajat
12.22.5
24.39.8
324.717.7
453.851.7
515.117.0

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Osaaminen (painoarvo 2.0)