Yleissivistävä, 2017 (Englanti)

Yleissivistävä, 2017 (Englanti)

  • Vastauksia 136 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö135 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 58 s)
Toimintakulttuuri134 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 5 s)
Pedagoginen toiminta129 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 32 s)
Osaaminen128 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Kouluasteraportit ja vastaajamäärät
Raportti Vastaajamäärä
Alakoulu48 vastausta
Lukio20 vastausta
Yhtenäiskoulu55 vastausta
Yläkoulu13 vastausta

Virheitä kouluastelistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (kouluaste)

Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
13
224
322
45
52
60
70
82
97
1024
1144
123