Yleissivistävä, 2018 (German)

Yleissivistävä, 2018 (German)

  • Vastauksia 10 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 31.12.2018 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 9609 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö10 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 12 s)
Toimintakulttuuri10 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 13 s)
Pedagoginen toiminta9 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 37 s)
Osaaminen9 kpl(keskimääräinen vastausaika 5 min 34 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Kouluasteraportit ja vastaajamäärät
Raportti Vastaajamäärä
Lukio6 vastausta

Virheitä kouluastelistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (kouluaste)

Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
19
21
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120