Yleissivistävä, 2017

Yleissivistävä, 2017

  • Vastauksia 11760 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2017 - 31.12.2017 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 11934 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö11748 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 9 s)
Toimintakulttuuri11675 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 22 s)
Pedagoginen toiminta11462 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 56 s)
Osaaminen11203 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 8 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Kouluasteraportit ja vastaajamäärät
Raportti Vastaajamäärä
Alakoulu5862 vastausta
Lukio765 vastausta
Yhtenäiskoulu2115 vastausta
Yläkoulu2977 vastausta

Virheitä kouluastelistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (kouluaste)

Opetuskieliraportit ja vastaajamäärät
Raportti Vastaajamäärä
Englanti136 vastausta
Ruotsi744 vastausta
Suomi10749 vastausta

Virheitä opetuskielilistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (opetuskieli)

Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1519
21599
34349
41092
5210
68
70
8366
9629
101017
111761
12210