Yleissivistävä, 2023

Yleissivistävä, 2023

  • Vastauksia 594 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (23.3.2022 - 23.3.2023) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 2211 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö592 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri585 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 45 s)
Pedagoginen toiminta562 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 41 s)
Osaaminen548 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 40 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Kouluasteraportit ja vastaajamäärät
Raportti Vastaajamäärä
Alakoulu303 vastausta
Yhtenäiskoulu141 vastausta
Yläkoulu149 vastausta

Virheitä kouluastelistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (kouluaste)

Opetuskieliraportit ja vastaajamäärät
Raportti Vastaajamäärä
Ruotsi21 vastausta
Suomi565 vastausta

Virheitä opetuskielilistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (opetuskieli)

Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1130
2323
3141
40
50
60
70
80
90
100
110
120