Yleissivistävä, 2021

Yleissivistävä, 2021

  • Vastauksia 1776 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (18.10.2020 - 18.10.2021) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yhteensä koko palvelussa 2409 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1773 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri1759 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta1731 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 30 s)
Osaaminen1690 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 50 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Kouluasteraportit ja vastaajamäärät
Raportti Vastaajamäärä
Alakoulu897 vastausta
Lukio67 vastausta
Yhtenäiskoulu379 vastausta
Yläkoulu433 vastausta

Virheitä kouluastelistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (kouluaste)

Opetuskieliraportit ja vastaajamäärät
Raportti Vastaajamäärä
Englanti6 vastausta
Ruotsi165 vastausta
Suomi1593 vastausta

Virheitä opetuskielilistassa? Ilmoita virheellinen avainsana (opetuskieli)

Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1265
2232
3574
4477
522
61
70
884
976
1045
110
120