Opekaan kerätyistä tiedoista koottuja aikasarjoja

« Takaisin

28.10.2015Opekaan kerätyistä tiedoista koottuja aikasarjoja

Kokosimme muutamia käyttötarkoituksia varten muutamat kalvot Opekaan kerätystä tiedosta palvelun alusta loppuun mennessä.

Kuvat ovat alla muutamien kommenttien kanssa. Lopussa lisäksi linkki kalvosarjaan Slidesharessa.


Mukana ovat vastaajat, jotka ovat merkinneet itsensä yleissivistävän puolen kouluun (alakoulut, yläkoulut, yhtenäiskoulut ja lukiot).  Vuoden 2015 ennakkotietoja 28.10.2015 mennessä kerätystä tiedosta.

Opettajien oman käytön määrä näyttää hiukan kasvaneen muutaman viime vuosina, mutta muutokset ovat varsin hitaita.


Oppijoiden käyttö puolestaa näyttää lisääntyneen merkittävästi. Toisaalta käytön määrä on vieläkin varsin vähäinen verrattuna opettajien käyttöön.
Opeka-kyselyn alusta lähtien olemme kyselleet TVT:n käyttöä kysymyksellä, jossa käyttäjät ovat voineet arvioida, kuinka usein he käyttävät TVT:ta opetukessaan. Jostakin syystä tämä tulos näyttäisi kohtuullista jonkinlaista laskua TVT:n käytössä. Ei ole ihan täysin selvää, mistä tämä johtuu. Yksi mahdollisuus on, että TVT:n käyttö koetaan eri tavoin nyt vuonna 2015 kuin vuonna 2012. Esimerkiksi opettaja ei välttämättä enää katso, että oppilaiden poissaolojen merkitseminen olisi TVT:n käyttämistä. Tulos on jonkin verran erikoinen.
,
Vaikka monissa asioissa Opekassa muutokset ovat vielä kohtuullisen vähäisiä, on erityisen lupaavaa kehitystä näkyvissä oppilaiden mobiililaitteiden käytössä. Kysymystä on hiukan muunnettu 2015 vuodelle mentäessä niin, että siinä mainitaan eksplisiittisesti myös tabletit.

Koodamisesta kouluissa on puhuttu varsin paljon viime aikoina ja onpa se peräti uudessa opetussuunnitelmassa.Vuoden 2015 kyselyssä on muutama kysymys ohjelmointiin liittyen. Näyttää siltä, että opettajien taidoissa on vielä aika paljon kehitettävää, jotta koodaamisen opettaminen yleistyisi. Tieto on vuoden 2015 vuodelta ja alustava (28.10.2015 asti).
Opettajien osaaminen on vankempaa "perinteisemmissä" asioissa. Erityisesti toimisto-ohjelmiin ja esitysgrafiikkaan liittyvät asiat ovat varsin hyvin hanskassa. - Anonymous