Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
SpeciallärareYleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
73 %
71 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
78 %
78 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
26 %
29 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
53 %
53 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
64 %
66 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
50 %
54 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
35 %
37 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
42 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
74 %
74 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
64 %
66 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
81 %
82 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
26 %
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
88 %
85 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
77 %
80 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
76 %
79 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
30 %
41 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
SpeciallärareYleissivistävä
Taso
0-1
11
Taso
1-2
1617
Taso
2-3
7371
Taso
3-4
912