Klasslärare (årkurser 1-2), 2012

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Klasslärare (årkurser 1-2)Yleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
68 %
63 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
64 %
60 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
62 %
61 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
73 %
73 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
50 %
42 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
21 %
23 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
51 %
37 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
36 %
19 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
46 %
40 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
60 %
54 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Klasslärare (årkurser 1-2)Yleissivistävä
Taso
0-1
23
Taso
1-2
2431
Taso
2-3
6358
Taso
3-4
128