Luokanopettaja (3-4 lk), 2021

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Luokanopettaja (3-4 lk)Yleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
84 %
81 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
85 %
82 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
29 %
27 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
75 %
62 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
72 %
69 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
53 %
48 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
52 %
39 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
39 %
39 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
70 %
68 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
66 %
63 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
86 %
84 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
24 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
86 %
86 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
87 %
85 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
73 %
59 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
50 %
46 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Luokanopettaja (3-4 lk)Yleissivistävä
Taso
0-1
00
Taso
1-2
1111
Taso
2-3
6771
Taso
3-4
2217