Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-11.1.2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Ammatillisen oppilaitoksen opettajaAmmatillinen
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
41 %
41 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
48 %
49 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
18 %
18 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
18 %
18 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
34 %
32 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
28 %
26 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
17 %
16 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
54 %
50 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
67 %
67 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
59 %
61 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
41 %
41 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
37 %
33 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
31 %
32 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
42 %
45 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
39 %
42 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
47 %
47 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Ammatillisen oppilaitoksen opettajaAmmatillinen
Taso
0-1
97
Taso
1-2
4346
Taso
2-3
4644
Taso
3-4
33