Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-29.10.2020

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Klasslärare (årkurser 1-2)Yleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
67 %
67 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
68 %
65 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
61 %
62 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
78 %
78 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
51 %
44 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
22 %
23 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
38 %
31 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
28 %
19 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
53 %
49 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
66 %
64 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
61 %
61 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
53 %
50 %
Koulullani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
48 %
52 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
44 %
34 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
36 %
24 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
46 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
75 %
73 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
67 %
65 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
82 %
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
27 %
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
82 %
81 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
82 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
79 %
76 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
46 %
42 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Klasslärare (årkurser 1-2)Yleissivistävä
Taso
0-1
11
Taso
1-2
2124
Taso
2-3
6564
Taso
3-4
1310