Class teacher (1-2 lk), 1.1.2016-19.8.2019

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Class teacher (1-2 lk)Yleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
70 %
69 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
72 %
67 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
82 %
79 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
40 %
47 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
20 %
23 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
28 %
30 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
13 %
17 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
54 %
50 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
66 %
65 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
66 %
66 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
54 %
53 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
37 %
35 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
19 %
23 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
44 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
75 %
75 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
69 %
66 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
81 %
81 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
23 %
25 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
84 %
82 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
81 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
85 %
80 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
34 %
41 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Class teacher (1-2 lk)Yleissivistävä
Taso
0-1
11
Taso
1-2
2021
Taso
2-3
6968
Taso
3-4
1011