Luokanopettaja (5-6 lk), 2013

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Luokanopettaja (5-6 lk)Yleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
60 %
64 %
Saan muilta opettajilta tukea ja vinkkejä omaan TVT:n opetuskäyttööni.
64 %
63 %
TVT:an liittyvistä kouluttautumismahdollisuuksista tiedotetaan koulullani aktiivisesti.
60 %
63 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
75 %
77 %
Oppijat antavat minulle uusia ideoita TVT:n käyttöön opetuksessa.
46 %
39 %
Koen itseni yksinäiseksi TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
24 %
22 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
48 %
39 %
Osallistun aktiivisesti kouluni TVT-hankintoihin.
30 %
20 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
45 %
43 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
62 %
62 %
Työyhteisössäni on järjestetty mahdollisuuksia jakaa pedagogisia vinkkejä TVT:n käytöstä.
56 %
55 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
48 %
42 %
Koulullani on järjestetty tekninen lähituki (esim. digitalkkari).
50 %
54 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
38 %
32 %
Toimin koulullani TVT:n opetuskäytön tukena muille opettajille.
37 %
23 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Luokanopettaja (5-6 lk)Yleissivistävä
Taso
0-1
23
Taso
1-2
3437
Taso
2-3
5553
Taso
3-4
97