Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-14.2.2020

« Takaisin

Toimintatavat

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Toimintatavat muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Luokanopettaja (3-4 lk)Yleissivistävä
Saan riittävästi ja riittävän nopeasti teknistä tukea TVT:n käyttöön koulullani.
72 %
73 %
Työyhteisön ilmapiiri on myönteinen uusien asioiden kokeilemiseen opetuksessa.
77 %
80 %
Minulla on mahdollisuuksia vaikuttaa kouluni TVT-hankintoihin.
38 %
28 %
Koulullani on yhteisesti sovitut tavoitteet TVT:n hyödyntämisestä opetuksessa.
74 %
55 %
Koulussani on helppo lähteä kehittämään uusia toimintatapoja.
61 %
67 %
Kehityskeskusteluissa otetaan esille TVT-osaaminen.
62 %
53 %
Tunnen kouluni TVT:n kehittämistyötä ohjaavan suunnitelman sisällön.
47 %
36 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työajalla.
47 %
45 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on toteutettu useimmiten työnantajan kustannuksella.
72 %
70 %
Saamani TVT-täydennyskoulutus on ollut sisällöltään hyödyllistä.
68 %
62 %
Koulussani vertaisopettajat tarjoavat TVT-opastusta.
79 %
80 %
Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä. *
27 %
24 %
Koulussani on saatavilla pedagoginen tukihenkilö TVT:n opetuskäytön apuna.
91 %
81 %
Jaamme TVT:n opetuskäyttöön liittyviä vinkkejä ja tukea.
77 %
79 %
TVT-laitteiden (esim. tietokoneet ja tabletit) käyttö edellyttää käyttövuoron varaamista. *
79 %
68 %
Jaan tuottamaani digitaalista oppimateriaalia muille opettajille.
38 %
47 %
Osa-alueen Toimintatavat jakauma
Luokanopettaja (3-4 lk)Yleissivistävä
Taso
0-1
00
Taso
1-2
1716
Taso
2-3
7071
Taso
3-4
1413