Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2017

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaYleissivistävä
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
77 %
73 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
58 %
70 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
64 %
75 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
25 %
25 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
11 %
17 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
6.4 %
13 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
4.6 %
8.6 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
2.4 %
5.5 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
8.6 %
6.2 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
18 %
24 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
3.4 %
3.5 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
29 %
27 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
64 %
65 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
74 %
76 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
76 %
77 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
7.2 %
6.5 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
7.1 %
6.7 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
47 %
51 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
8.4 %
14 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaYleissivistävä
Taso
0-1
2521
Taso
1-2
6363
Taso
2-3
1216
Taso
3-4
01