Luokanopettaja (5-6 lk), 2018

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Luokanopettaja (5-6 lk)Yleissivistävä
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
71 %
69 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
80 %
71 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
78 %
77 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
21 %
26 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
27 %
19 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
25 %
16 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
14 %
9.3 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
4.4 %
6.3 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
8.6 %
6.5 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
27 %
26 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
5.8 %
4.9 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
39 %
29 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
80 %
67 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
88 %
76 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
89 %
77 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
10 %
6.2 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
8.5 %
7.3 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
65 %
53 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
31 %
19 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Luokanopettaja (5-6 lk)Yleissivistävä
Taso
0-1
614
Taso
1-2
6364
Taso
2-3
2921
Taso
3-4
21