Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2020

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaYleissivistävä
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
63 %
59 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
58 %
70 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
71 %
81 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
24 %
32 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
9.4 %
20 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
11 %
18 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
3.7 %
10 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
3.1 %
9.5 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
7.9 %
6.3 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
21 %
32 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
6.7 %
7.6 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
29 %
30 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
67 %
70 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
71 %
75 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
76 %
78 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
6 %
4.7 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
7.6 %
8.9 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
50 %
51 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
9.9 %
18 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaYleissivistävä
Taso
0-1
1814
Taso
1-2
6461
Taso
2-3
1723
Taso
3-4
01