Class teacher (1-2 lk), 1.1.2016-19.8.2019

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Class teacher (1-2 lk)Yleissivistävä
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
75 %
71 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
40 %
69 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
11 %
10 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
15 %
22 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
78 %
77 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
8.7 %
25 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
16 %
19 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
39 %
33 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
62 %
52 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
28 %
30 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
3.3 %
4.9 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
13 %
18 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
10 %
15 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
5.3 %
9.1 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
1.7 %
6 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
7.8 %
6.5 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
17 %
26 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
2.6 %
4.5 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
20 %
29 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
62 %
67 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
69 %
75 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
71 %
77 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
3.9 %
6.2 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
4.2 %
7.1 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
44 %
52 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
15 %
18 %
Vähintään viikoittain
Class teacher (1-2 lk)Yleissivistävä
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
78 %
81 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
3.3 %
7.9 %
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
39 %
35 %
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi?
20 %
21 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Class teacher (1-2 lk)Yleissivistävä
Taso
0-1
2616
Taso
1-2
6263
Taso
2-3
1120
Taso
3-4
11