Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-29.10.2020

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
Klasslärare (årkurser 1-2)Yleissivistävä
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
74 %
71 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
71 %
64 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
7.4 %
6.9 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
19 %
21 %
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin.
84 %
78 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
80 %
77 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
21 %
25 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
16 %
14 %
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä.
94 %
94 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
33 %
31 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
58 %
51 %
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä).
28 %
17 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
34 %
23 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
5 %
5.7 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
27 %
18 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
23 %
16 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
14 %
9.3 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
4.3 %
6.5 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
8.7 %
6.6 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
30 %
28 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
6.6 %
5 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
39 %
29 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
80 %
67 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
87 %
75 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
89 %
77 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
9.2 %
5.9 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
8.1 %
7.3 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
64 %
52 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
28 %
18 %
Vähintään viikoittain
Klasslärare (årkurser 1-2)Yleissivistävä
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
89 %
82 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
12 %
8.1 %
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
41 %
36 %
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi?
33 %
22 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
Klasslärare (årkurser 1-2)Yleissivistävä
Taso
0-1
713
Taso
1-2
6061
Taso
2-3
3124
Taso
3-4
32