Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-14.2.2020

« Takaisin

Opetuskäyttö

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Opetuskäyttö muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

Positiivisia vastauksia
1.1.2020-14.2.2020Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Haluaisin käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa enemmän opetuksessani.
64 %
70 %
63 %
67 %
71 %
76 %
79 %
83 %
85 %
85 %
81 %
Oppilaat saavat käyttää tunneillani omia laitteitaan (esim. kannettavat tietokoneet, älypuhelimet, tabletit).
63 %
61 %
63 %
65 %
72 %
67 %
63 %
53 %
39 %
14 %
8.1 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa (esimerkiksi Facebookia, Twitteriä tai blogeja) viestiessäni vanhempien ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
10 %
13 %
5.9 %
3.7 %
4.5 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia koulun sisäisessä tai julkisessa verkossa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
16 %
20 %
20 %
12 %
9.4 %
Käytän TVT:a käsittelemään opetettavaa ilmiötä monipuolisemmin.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
85 %
81 %
0 %
Suurimmalla osalla tunneistani käytän itse tieto- ja viestintäteknologiaa.
82 %
87 %
83 %
83 %
78 %
77 %
83 %
84 %
75 %
74 %
0 %
Suurimmalla osalla tunneistani oppilaat käyttävät tieto- ja viestintäteknologiaa.
23 %
8.7 %
24 %
15 %
16 %
14 %
14 %
15 %
11 %
7.9 %
0 %
Kouluni oppijat keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
20 %
15 %
13 %
5.7 %
0 %
Käytän koulun oppilashallintojärjestelmää (esim. Wilmaa, Helmeä) kodin ja koulun välisessä viestinnässä.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
95 %
96 %
0 %
Hyödynnän sosiaalista mediaa opetuksessani.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
35 %
35 %
33 %
21 %
0 %
Hyödynnän sähköisten sisältöjen ja oppimisympäristöjen mahdollisuuksia opetuksen eriyttämisessä.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
61 %
64 %
59 %
58 %
0 %
Oppijat suunnittelevat ja luovat TVT:n avulla mediatöitä (esim. tv-uutisia tai digilehtiä).
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
23 %
17 %
0 %
Järjestän opetustilanteita myös luokkahuoneen ulkopuolella kannettavia päätelaitteita hyödyntäen.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
40 %
36 %
28 %
14 %
0 %
Käytän etäopetuksen osana videovälitteistä opetusta.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
2.9 %
3.4 %
2.2 %
2.7 %
0 %
Jaan tuottamaani oppimateriaalia verkossa muille opettajille.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaat tuottavat tunneillani usein erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota).
22 %
4.3 %
23 %
21 %
20 %
18 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen arvioinnissa sähköistä portfoliotyöskentelyä.
15 %
0 %
22 %
20 %
18 %
12 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaani arvioivat toistensa työtä digitaalisissa oppimisympäristöissä.
9.5 %
0 %
10 %
11 %
11 %
8.8 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaat arvioivat opetustani hyödyntäen tieto- ja viestintäteknologiaa.
5.1 %
0 %
3.7 %
3.7 %
2.1 %
2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaideni vanhemmat osallistuvat oppilaan oppimisen arviointiprosessiin tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
5.1 %
13 %
7.5 %
8.6 %
8 %
7.1 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologiaa oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa.
24 %
26 %
29 %
27 %
24 %
21 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän oppilaiden oppimisen jatkuvassa arvioinnissa oppimisanalytiikkaa.
5.1 %
13 %
6.5 %
5.4 %
5.5 %
2.4 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Opetan oppilailleni erilaisia keinoja, miten he voivat osallistua yhteiskunnan toimintaan internetin kautta.
34 %
39 %
33 %
31 %
32 %
29 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Opetan oppilaitani ymmärtämään ja tulkitsemaan erilaisia sähköisiä mediasisältöjä.
79 %
83 %
81 %
78 %
76 %
75 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Ohjaan aktiivisesti oppilaitani käyttämään digitaalisia tiedonhaun palveluita (esim. Google, Wikipedia, Wolfram|Alpha).
89 %
78 %
87 %
86 %
86 %
85 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Keskustelen usein oppilaideni kanssa internetissä olevan tiedon luotettavuudesta ja sen asianmukaisesta käytöstä (esim. lähdemerkinnät).
88 %
96 %
88 %
87 %
88 %
86 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Muokkaamme usein oppilaideni kanssa internetissä olevaa tietoa (esim. Wikipedia).
6.6 %
13 %
7 %
7.7 %
7.9 %
7.9 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Työskentelemme usein oppilaiden kanssa koulun ulkopuolella hyödyntäen mobiililaitteita (esim. älypuhelin, tabletti, kannettava tietokone).
8 %
0 %
7.9 %
6 %
8 %
7.2 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Hyödynnän tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytössä oppilaiden antamia ideoita.
55 %
35 %
55 %
57 %
58 %
55 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Oppilaani keräävät itselleen portfoliota sähköiseen oppimisympäristöön.
15 %
0 %
23 %
26 %
25 %
16 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Vähintään viikoittain
1.1.2020-14.2.2020Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Kuinka usein käytät TVT:a opetuksessasi?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
84 %
88 %
87 %
84 %
92 %
Kuinka usein oppijat tuottavat tunneillasi erityyppisiä mediasisältöjä (esim. kuvaa, ääntä ja videota)?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
9.4 %
11 %
7 %
2.4 %
0 %
Oppijat käyttävät tunneillani luokan / opetustilan esitystekniikkaa, kuten kosketustaulua tai dokumenttikameraa.
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
Kuinka usein käytät tablettia opetuksessasi tai sen suunnittelussa?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
42 %
48 %
0 %
0 %
0 %
Kuinka usein oppijat käyttävät tabletteja tunneillasi?
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
0 %
30 %
36 %
0 %
0 %
0 %
Osa-alueen Opetuskäyttö jakauma
1.1.2020-14.2.2020Vuosi 2021Vuosi 2020Vuosi 2019Vuosi 2018Vuosi 2017Vuosi 2016Vuosi 2015Vuosi 2014Vuosi 2013Vuosi 2012
Taso
0-1
99799151010343
Taso
1-2
6983676768696262537361
Taso
2-3
219242323142727412233
Taso
3-4
00111111304