Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2017

« Takaisin

Osaaminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaYleissivistävä
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
51 %
56 %
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
82 %
82 %
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa.
29 %
38 %
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta.
61 %
60 %
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin.
52 %
43 %
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
76 %
66 %
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen.
72 %
73 %
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin.
35 %
33 %
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
14 %
22 %
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä.
3.4 %
4.4 %
Osaan tulostaa 3D-tulostimella.
3.3 %
5.3 %
Oma tvt-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
27 %
39 %
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin *
30 %
31 %
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet.
15 %
25 %
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
72 %
69 %
Osa-alueen Osaaminen jakauma
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaYleissivistävä
Taso
0-1
44
Taso
1-2
6155
Taso
2-3
3338
Taso
3-4
23