Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2020

« Takaisin

Osaaminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaYleissivistävä
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
53 %
61 %
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
86 %
88 %
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa.
42 %
51 %
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta.
61 %
61 %
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin.
52 %
45 %
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
75 %
69 %
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen.
73 %
74 %
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin.
31 %
34 %
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
19 %
24 %
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä.
6.1 %
7.6 %
Osaan tulostaa 3D-tulostimella.
6.9 %
9.4 %
Oma tvt-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
42 %
55 %
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin *
24 %
25 %
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet.
26 %
37 %
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
77 %
75 %
Osa-alueen Osaaminen jakauma
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaYleissivistävä
Taso
0-1
32
Taso
1-2
4643
Taso
2-3
4849
Taso
3-4
46