Class teacher (1-2 lk), 1.1.2016-19.8.2019

« Takaisin

Osaaminen

Alla näet, mistä kysymyksistä osa-alue Osaaminen muodostuu.

Vinkki: kysymystä klikkaamalla saat näkyviin yksittäisen kysymyksen jakauman ja vastausvaihtoehdot.

* = Kysymyksen vaikutus tasoon on käänteinen.

Positiivisia vastauksia
Class teacher (1-2 lk)Yleissivistävä
Löydän eri oppimistilanteisiin hyviä tapoja hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa.
56 %
57 %
Osaan käyttää jotakin sähköistä oppimisympäristöä (esim. Moodle, Opit, Fronter).
58 %
63 %
Osaan hyödyntää digitaalisia oppimateriaaleja opetuksessani.
88 %
83 %
Osaan tehdä useaa eri tyyppistä mediaa sisältäviä materiaaleja (esim. kuva, ääni, video).
40 %
46 %
Osaan huomioida tekijänoikeudet käyttäessäni eri aineistoja verkosta.
63 %
66 %
Osaan käyttää sähköpostia tehokkaasti (esim. liittää liitetiedostoja ja käyttää postituslistoja).
94 %
96 %
Osaan käyttää pikaviestimiä (esim. Skype, Google Talk, Lync).
65 %
70 %
Osaan käyttää yhteisöllisiä sisällöntuotantopalveluita (esim. blogit, wikit).
51 %
56 %
Osaan hyödyntää oppilashallintojärjestelmien viestintävälineitä vanhempien, kollegoiden ja oppijoiden välisessä yhteydenpidossa (esim. Wilma, Helmi).
98 %
98 %
Osaan käyttää sähköisiä oppimisympäristöjä kaksisuuntaisen viestinnän välineenä.
45 %
52 %
Osaan käyttää yhteisöpalveluita (esim. Facebook, Twitter, Google+).
74 %
71 %
Osaan ohjata oppijoita kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksiin verkossa.
23 %
31 %
Osaan käyttää jotakin tekstinkäsittelyohjelmaa (esim. Microsoft Word, LibreOffice Writer).
99 %
99 %
Osaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tyylejä ja automaattisia sisällysluetteloita).
75 %
80 %
Osaan käyttää jotakin esitysgrafiikkaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft PowerPoint, LibreOffice Impress).
76 %
85 %
Osaan käyttää esitysgrafiikkaohjelman edistyneitä ominaisuuksia (esim. tehdä animaatiota sekä monipuolista sisältöä sisältäviä esityksiä).
30 %
38 %
Osaan käyttää jotakin taulukkolaskentaohjelmaa opetuksessani (esim. Microsoft Excel, LibreOffice Calc).
49 %
57 %
Osaan käyttää taulukkolaskentaohjelman edistyneitä ominaisuuksia opetuksessani (esim. kaavoja ja luoda erilaisia kuvaajia).
18 %
32 %
Osaan käyttää sujuvasti dokumenttikameraa.
94 %
91 %
Osaan käyttää sujuvasti dataprojektoria.
85 %
87 %
Osaan käyttää sujuvasti luokan äänentoistolaitteita.
87 %
86 %
Osaan käyttää sujuvasti kosketustaulua tai vastaavaa interaktiivista esitystekniikkaa.
35 %
35 %
Tiedän, mitä tarkoitetaan videovälitteisellä opetuksella, ja tunnen joitakin videovälitteisen opetuksen ohjelmistoja ja välineitä (esim. Adobe Connect, Lync).
17 %
26 %
Osaan teknisestä näkökulmasta järjestää videovälitteisiä opetustilanteita (esim. etäopetus, webinaarit).
5.3 %
9.8 %
Osaan käyttää mobiililaitteita (esim. älypuhelimet, tabletit).
97 %
96 %
Osaan hyödyntää oppilaiden omia mobiililaitteita osana opetusta.
38 %
58 %
Osaan hyödyntää mobiililaitteita sisältöjen tuottamiseen (esim. teksti, kuva, ääni, video).
47 %
51 %
Osaan käyttää digikameraa eli ottaa kuvia ja siirtää niitä tietokoneelle.
89 %
91 %
Osaan kuvankäsittelyn perusteet (esim. kuvien rajaus, koon muuttaminen).
76 %
80 %
Osaan videonkäsittelyn perusteet (esim. leikkaaminen, eri lähteiden yhdistely).
31 %
36 %
Osaan äänenkäsittelyn perusteet (esim. nauhoittaminen, editointi).
28 %
33 %
Opetusaiheisiini on vaikea löytää sähköistä materiaalia. *
11 %
16 %
Käytän opetukseen liittyvissä palveluissa hyviä salasanoja.
71 %
75 %
Ohjeistan oppijoitani käyttämään turvallisia salasanoja. 
70 %
66 %
Osaan hyödyntää tiedonala- ja oppiainekohtaisia tiedonlähteitä.
92 %
93 %
Osaan hyödyntää erikoisempia tietopalveluja tiedon hakemiseen, kuten esim. kirjaston sähköiset hakupalvelut, Google Scholar tai tieteelliset tietokannat.
50 %
56 %
Osaan käyttää sähköisiä työkaluja tiedon tallentamiseen, järjestelemiseen ja jakamiseen (esim. pilvipalveluissa).
45 %
58 %
Osaan käyttää jotakin opetukseen suunnattua graafista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch, Kodu, Lego Mindstorm). 
24 %
19 %
Osaan ohjelmoida jollakin lausekielellä (esim. C, Java, PHP, Javascript, C++, Python) monipuolisesti oppijoiden kanssa.
3.4 %
7.1 %
Tieto- ja viestintätekniikan (TVT) hyödyntäminen opetussuunnitelman mukaisesti on sujuvaa.
39 %
40 %
Ohjaan oppilaitani suojautumaan yleisiltä tietoturvariskeiltä ja tiedon katoamiselta.
64 %
62 %
Ohjaan oppilaitani ergonomisiin työskentelyasentoihin.
60 %
45 %
Tauotan oppilaideni työskentelyä välttääkseni oppilaiden liiallista istumista.
85 %
67 %
Ohjaan oppilaita säännöllisesti internetin vastuulliseen ja lainmukaiseen käyttämiseen.
76 %
74 %
Kun otan käyttöön uuden palvelun tai sovelluksen, tutustun aina sen käyttöehtoihin.
37 %
34 %
Osaan ohjata oppilaitani animaatioiden tekemisessä (esim. iMotion, Giphy, Animaatiokone).
29 %
22 %
Osaan ohjata oppilaitani virtuaalisen (VR) ja/tai lisätyn todellisuuden (AR) käyttämisessä.
4.2 %
5.2 %
Osaan tulostaa 3D-tulostimella.
3.8 %
6.5 %
Oma tvt-valmiuteni ja osaamiseni ovat riittäviä verrattuna opetussuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin.
40 %
43 %
Minun on vaikeaa löytää laadukasta digitaalista materiaalia opetettaviin aiheisiin *
22 %
30 %
Tunnen Creative Commons -lisenssien käyttöperiaatteet.
22 %
28 %
Osaan käyttää monipuolisesti jotakin digitaalista oppimisympäristöä (esim. Moodle, SanomaPro, Peda.net, itslearning).
78 %
72 %
Osa-alueen Osaaminen jakauma
Class teacher (1-2 lk)Yleissivistävä
Taso
0-1
24
Taso
1-2
4951
Taso
2-3
4541
Taso
3-4
35