Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-14.2.2020

« Takaisin

Seuraan sosiaalisen median verkostoja oppiakseni uutta.

Vastausten jakauma
Luokanopettaja (3-4 lk)Yleissivistävä
18.78.4
213.814.1
311.610.4
442.839.2
523.227.3

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Asennoituminen (painoarvo 2.0)