Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2017

« Takaisin

Koen, että en saa tukea TVT:n opetuskäytön kehittämisessä.

Vastausten jakauma
Erityisopettaja tai erityisluokanopettajaYleissivistävä
113.013.8
239.039.9
323.220.6
420.921.5
53.63.8

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Toimintatavat (painoarvo -2.0)