Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-11.1.2019

« Takaisin

heikentää oppilaiden kirjoitustaitoa

Vastausten jakauma
Ammatillisen oppilaitoksen opettajaAmmatillinen
15.76.6
213.617.0
322.723.6
442.038.7
514.813.2

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Asennoituminen (painoarvo -2.0)