Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-11.1.2019

« Takaisin

heikentää oppilaiden lasku- ja arviointitaitoa

Vastausten jakauma
Ammatillisen oppilaitoksen opettajaAmmatillinen
12.32.8
225.023.6
334.139.6
427.324.5
59.17.5

Vastausvaihtoehdot

  1. Täysin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -2.0)
  2. Jokseenkin eri mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: -1.0)
  3. Ei eri eikä samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 0.0)
  4. Jokseenkin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 1.0)
  5. Täysin samaa mieltä (lukuarvo tasojen laskemisessa: 2.0)

Kysymys vaikuttaa seuraaviin osa-alueisiin

  • Asennoituminen (painoarvo -2.0)