Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2015

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2015

  • Vastauksia 89 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2015 - 31.12.2015 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ammatillinen 622 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintakulttuuri88 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 40 s)
Laitteet ja ohjelmistot88 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 57 s)
TVT-osaaminen87 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
20
31
450
530
60
70
80
97
101
110
120