Aineenopettaja, 1.1.2019-20.9.2020

Aineenopettaja, 1.1.2019-20.9.2020

  • Vastauksia 3737 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 20.9.2020 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 9898 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö3735 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri3696 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta3641 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 19 s)
Osaaminen3559 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 44 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2019
63
2191
3235
4429
5308
62
70
812
9155
10240
11819
12199
1
2020
188
2374
3295
4178
516
60
70
832
91