Aineenopettaja, 2019

Aineenopettaja, 2019

  • Vastauksia 2853 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2019 - 31.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7788 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö2851 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri2826 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta2789 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 25 s)
Osaaminen2731 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 44 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
176
2210
3305
4469
5315
62
70
848
9159
10248
11820
12201