Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

  • Vastauksia 326 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (10.4.2019 - 10.4.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7916 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö326 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri325 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 43 s)
Pedagoginen toiminta325 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 37 s)
Osaaminen315 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 3 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
175
2134
3105
412
50
60
70
80
90
100
110
120