Aineenopettaja, 1.1.2021-16.6.2021

Aineenopettaja, 1.1.2021-16.6.2021

  • Vastauksia 559 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 16.6.2020 - 16.6.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2492 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö558 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 0 s)
Toimintakulttuuri556 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 39 s)
Pedagoginen toiminta550 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 46 s)
Osaaminen538 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
180
288
3175
4212
54
60