Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-18.10.2019

Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-18.10.2019

  • Vastauksia 146 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2018 - 18.10.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ammatillinen 175 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö103 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri99 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta89 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 57 s)
Osaaminen131 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 6 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2018
1
273
367
43
50
60
70
80
91
100
110
120
1
2019
0
20
30
41
50
60
70
80
90
100