Class teacher (1-2 lk), 1.1.2019-16.4.2019

Class teacher (1-2 lk), 1.1.2019-16.4.2019

  • Vastauksia 384 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 16.4.2018 - 16.4.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5295 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö384 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 11 s)
Toimintakulttuuri384 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 54 s)
Pedagoginen toiminta377 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 7 s)
Osaaminen366 kpl(keskimääräinen vastausaika 4 min 3 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
154
280
3111
4139