Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2020

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2020

  • Vastauksia 449 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (22.10.2019 - 22.10.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6005 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö449 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri445 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta429 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 1 s)
Osaaminen421 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 54 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
165
2134
3128
469
55
60
70
818
93
1027
110
120