Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2020

Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja, 2020

  • Vastauksia 420 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (20.9.2019 - 20.9.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 6103 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö420 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 4 s)
Toimintakulttuuri416 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 37 s)
Pedagoginen toiminta402 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 6 s)
Osaaminen394 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 55 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
165
2134
3128
469
55
60
70
818
91
100
110
120