Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 2013

Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 2013

  • Vastauksia 340 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Ammatillinen 420 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)2 kpl(keskimääräinen vastausaika 28 min 44 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri336 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 46 s)
Laitteet ja ohjelmistot312 kpl(keskimääräinen vastausaika 9 min 56 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)2 kpl(keskimääräinen vastausaika 43 min 29 s)
TVT-osaaminen303 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 4 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
10
22
33
427
575
610
70
86
950
1050
1192
1225