Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2021-1.8.2021

Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2021-1.8.2021

  • Vastauksia 207 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.8.2020 - 1.8.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 2492 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö207 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 59 s)
Toimintakulttuuri206 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 27 s)
Pedagoginen toiminta204 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 22 s)
Osaaminen197 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 48 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
140
228
384
453
52
60
70
80