Aineenopettaja, 1.1.2020-1.8.2021

Aineenopettaja, 1.1.2020-1.8.2021

  • Vastauksia 1763 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2020 - 1.8.2021 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4459 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1761 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 1 s)
Toimintakulttuuri1741 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 34 s)
Pedagoginen toiminta1710 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 20 s)
Osaaminen1676 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 45 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1
2020
141
2355
3174
4161
514
60
70
832
97
10125
11156
1239
1
2021
80
288
3175
4212
54
60
70
80