Student counsellor, 2013

Student counsellor, 2013

  • Vastauksia 120 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 1.1.2013 - 31.12.2013 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 5540 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Osaamiskartoitus (vanha versio)9 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 43 s)
Digitaalinen toimintakulttuuri111 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 56 s)
Laitteet ja ohjelmistot103 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 56 s)
eValmiustason kartoitus (vanha versio)8 kpl(keskimääräinen vastausaika 21 min 5 s)
TVT-osaaminen100 kpl(keskimääräinen vastausaika 6 min 54 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Raportit osa-alueittain

Digitaalinen toimintakulttuuriVastausten koonti TVT-valmiustasojen arviointia varten
Laitteet ja ohjelmatOpettajien käyttämät laitteet ja ohjelmat
TVT-osaaminenOpettajien osaamistaso ja kiinnostus koulutuksiin

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
22
312
410
513
60
70
810
928
1012
1121
128