Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

Luokanopettaja (1-2 lk), 2020

  • Vastauksia 488 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4164 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö488 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 10 s)
Toimintakulttuuri479 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 38 s)
Pedagoginen toiminta479 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 28 s)
Osaaminen467 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 52 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
176
2135
3105
442
55
60
70
817
95
1037
1166
120