Aineenopettaja, 2020

Aineenopettaja, 2020

  • Vastauksia 1352 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (26.11.2019 - 26.11.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 4164 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö1351 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri1332 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 36 s)
Pedagoginen toiminta1307 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 12 s)
Osaaminen1279 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 42 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1187
2374
3295
4178
516
60
70
832
97
10125
11138
120