Aineenopettaja, 2020

Aineenopettaja, 2020

  • Vastauksia 880 kpl.
  • Vertaillaan viimeisen 12 kuukauden aikana (2.4.2019 - 2.4.2020) tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 8136 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö880 kpl(keskimääräinen vastausaika 1 min 2 s)
Toimintakulttuuri876 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 40 s)
Pedagoginen toiminta860 kpl(keskimääräinen vastausaika 8 min 19 s)
Osaaminen838 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 47 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
1185
2374
3294
427
50
60
70
80
90
100
110
120