Opinto-ohjaaja, 1.1.2019-3.12.2019

Opinto-ohjaaja, 1.1.2019-3.12.2019

  • Vastauksia 136 kpl.
  • Vertaillaan aikavälillä 3.12.2018 - 3.12.2019 tulleisiin vastauksiin:
    • » Yleissivistävä 7355 kpl

Kyselyjen vastaajamäärät

Digitaalinen toimintaympäristö136 kpl(keskimääräinen vastausaika 0 min 57 s)
Toimintakulttuuri135 kpl(keskimääräinen vastausaika 2 min 24 s)
Pedagoginen toiminta132 kpl(keskimääräinen vastausaika 7 min 9 s)
Osaaminen128 kpl(keskimääräinen vastausaika 3 min 14 s)

Raportit TVT-kehitystyöhön

Yleisraportit

Erot muihin vastaajiinTilastollisesti merkittävät erot verrattuna muihin vastaajiin
Tasot ja vastausjakaumatOmien vastausten vertailu muiden vastauksiin osa-alueittain

Aiempiin vastauskertoihin vertailu

Erot aiempiin vuosiinEdistävät ja estävät eroavaisuudet
Tasot ja vastausjakaumat vuosittainVastausten muutokset osa-alueittain vuositasolla
Vastaajamäärä kuukausittain
Vastaajamäärä
14
213
315
418
59
60
70
82
912
1019
1144
120